Regulamin

Poniżej znajdziesz regulamin serwisu internetowego https://projektowanie-wnetrz-online.pl/, w którym zawarte zostały informacje o świadczeniu usług za pośrednictwem tego serwisu.

Serwis należy do PWO Paweł Sitkowski z siedzibą w Warszawa, ul. Wiązana 11 B1. NIP: 1132126247

W każdej chwili możesz skontaktować się z nami, wysyłając wiadomość na adres e-mail biuro@projektowanie-wnetrz-online.pl lub dzwoniąc pod numer 690 660 321

 

Część I

Regulamin korzystania z serwisu Projektowanie Wnętrz Online

 

§ 1

Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

1)      AdministratorPWO Paweł Sitkowski z siedzibą w Warszawa, ul. Wiązana 11 B1. NIP: 1132126247

2)     Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem https://projektowanie-wnetrz-online.pl/regulamin/,

3)     Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem https://projektowanie-wnetrz-online.pl/,

4)     Użytkownik – podmiot korzystający z Serwisu.

§ 2

Postanowienia wstępne

1.       Za pośrednictwem Serwisu, Administrator świadczy na rzecz Użytkowników usługi drogą elektroniczną polegające na zapewnianiu Użytkownikom możliwości:

1)      przeglądania zawartości Serwisu,

2)     zapisania się do newslettera,

2.      Regulamin określa zasady i warunki korzystania z Serwisu, a także prawa i obowiązki Administratora i Użytkownika.

3.      Do korzystania z Serwisu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Użytkownika. Wystarczające są: 

1)      dostęp do Internetu,

2)     standardowy system operacyjny,

3)     standardowa przeglądarka internetowa,

4)     posiadanie aktywnego adresu e-mail – w celu komunikacji dwustronnej

4.   Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści za pośrednictwem formularzy dostępnych w Serwisie.

5.   Użytkownik może przeglądać zawartość Serwisu anonimowo, tj. bez konieczności podawania jakichkolwiek danych, ale w celu skorzystania z formularza kontaktowego wymagane jest podanie określonych danych osobowych. Zasady postępowania z danymi osobowymi zostały opisane w polityce prywatności dostępnej pod adresem https://projektowanie-wnetrz-online.pl/

6.    Korzystanie z Serwisu jest nieodpłatne.

7.  W celu zapewnienia bezpieczeństwa Użytkownikowi i przekazu danych w związku z korzystaniem z Serwisu, Administrator podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.

8.  Administrator podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Serwisu. Użytkownik powinien poinformować Administratora o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Serwisu.

§ 3

Zawartość Serwisu

1.       Zawartość Serwisu tworzą materiały tekstowe, graficzne, zdjęciowe oraz audio-wizualne.

2.      Zawartość Serwisu dostępna jest publicznie dla wszystkich Użytkowników.

3.   W Serwisie mogą być zawarte hiperłącza przekierowujące Użytkownika na strony zewnętrzne, w szczególności na strony sklepu Administratora, za pośrednictwem którego możliwy jest zakup produktów z oferty Administratora.

4.   Zawartość Serwisu objęta jest ochroną prawno-autorską. Rozpowszechnianie treści dostępnych w Serwisie bez uprzedniej zgody podmiotów uprawnionych może stanowić naruszenie praw autorskich i skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

5.      Na zawartość Serwisu składają się również formularze, które pozwalają skontaktować się z Administratorem lub poprosić o kontakt ze strony Administratora.

§ 4

Materiały dodatkowe

1.     Za pośrednictwem Serwisu Administrator może udostępniać Użytkownikowi do pobrania dodatkowe materiały, takie jak teksty, grafiki, zdjęcia, nagrania dźwiękowe, materiały audiowizualne.

2.      Dodatkowe materiały mogą być dostępne do pobrania w różnych miejscach Serwisu. Materiały mogą być rozpowszechnianie jako pojedyncze pliki lub archiwa .zip lub .rar.  

§ 5

Newsletter

1.     Za pośrednictwem Serwisu Użytkownik może zapisać się do newslettera

2.  Newsletter polega na przesyłaniu na podany przez Użytkownika adres e-mail informacji o nowościach, promocjach, produktach i usługach Administratora. Użytkownik może również wyrazić dodatkową zgodę na otrzymywanie informacji dotyczących partnerów biznesowych Administratora.

3.  Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newslettera, klikając w specjalny link znajdujący się w każdej wiadomości wysłanej w ramach newslettera lub kierując stosowne żądanie do Administratora za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

§ 6

Reklamacje

1.       Użytkownik może składać reklamacje w związku z korzystaniem z Serwisu.

2.      Reklamacja powinna zawierać:

1)      oznaczenie Użytkownika,

2)     przedmiot reklamacji,

3)     okoliczności uzasadniające reklamację,

4)     żądanie Użytkownika w związku z reklamacją.

3.      Reklamacje można składać w postaci wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej Administratora, tj. biuro@projektowanie-wnetrz-online.pl

4.   Administrator rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od doręczenia reklamacji Administratorowi. O swojej decyzji zapadłej w wyniku rozpatrzenia reklamacji zawiadomi Użytkownika w ten sam sposób, w jaki wysłana została mu reklamacja.

§ 7

Dane osobowe i pliki cookies

1.       Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.

2.      Dane osobowe przetwarzane są w celu świadczenia usług drogą elektroniczną.  

3.      Zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies w ramach Serwisu opisane są w polityce prywatności i plików cookies dostępnej pod adresem https://projektowanie-wnetrz-online.pl/polityka-prywatnosci/

§ 8

Odpowiedzialność Administratora

1.       Administrator dołoży wszelkich starań, aby Serwis dostępny był dla Użytkownika bez przerw i zakłóceń.

2.     Administrator nie jest jednak w stanie zagwarantować, że Serwis będzie dostępny dla Użytkownika bez przerw i zakłóceń, w szczególności ze względu na konieczne prace techniczne lub modernizacyjne. W związku z tym, Administrator zastrzega sobie prawo do przerw w dostępności Serwisu, w szczególności ze względu na konieczne do przeprowadzenia prace techniczne lub modernizacyjne.

3.      Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakiejkolwiek szkody poniesione przez Użytkownika w związku z przerwami w dostępności Serwisu.

Zgodnie z RODO zbieramy Państwa dane dla potrzeb realizacji usługi.

Administratorem danych osobowych jest firma: PWO Paweł Sitkowski, Warszawa, ul. Wiązana 11, B1 04-765, NIP: 1132126247, tel. 690 660 321, biuro@projektowanie-wnetrz-online.pl. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu korespondencji, zawarcia i wykonania umowy. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych i związanych z tym prawach.

Podanie danych jest dobrowolne i jest warunkiem udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie, a ich niepodanie uniemożliwi udzielenie odpowiedzi. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora). Dane będą przechowywane przez okres: do czasu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie, przedawnienia ewentualnych roszczeń oraz wymagany właściwymi przepisami prawa (np. przepisami o rachunkowości). Każdej osobie przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, a także sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na potrzeby marketingu.