Polityka prywatności i RODO

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Wprowadzenie

Państwa prywatność jest dla nas bardzo ważna. Rozumiemy, jak ważna jest ochrona Państwa danych osobowych w zgodzie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych znane powszechnie jako rozporządzenie RODO lub GDPR. 

Państwa dane osobowe zostały podane firmie Projektowanie Ewa Sitkowska dobrowolnie za pośrednictwem następujących środków komunikacji: dokumenty zgłoszeniowe, telefonicznie, e-mail, spotkanie bezpośrednie. Podane dane osobowe są przechowywanie w siedzibie firmy i służą do zarządzania kontaktami z aktualnymi i potencjalnymi kontrahentami firmy Projektowanie Ewa Sitkowska 

Niniejszy dokument jest wypełnieniem obowiązku ciążącego na firmy Projektowanie Ewa Sitkowska w związku w rozporządzeniem RODO. 

Administrator danych osobowych: Projektowanie Ewa Sitkowska z siedzibą w Warszawie na ul. Wiązanej 11, B1, 05-074, e-mail: biuro@projektowanie-wnetrz-online.pl

I. Podstawy

 1. Niniejszy dokument stanowi opis polityki prywatności firmy Projektowanie Ewa Sitkowska. Określa zasady, sposób przetwarzania oraz wykorzystywania danych i informacji pochodzących od klientów i użytkowników serwisu internetowego projektowanie-wnetrz-online.pl
 2. Prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią niniejszej polityki. Wchodząc na tę stronę lub korzystając z niej i przesyłając nam jakichkolwiek dane osobowe użytkownik akceptuje warunki niniejszej polityki prywatności.
 3. Prosimy o zwrócenie uwagi, że opuszczając niniejszą stronę (np. przechodząc za pomocą linku na stronę znajdującą się w innej domenie), użytkownik przechodzi w obszar gdzie nie obowiązuje niniejsza polityka prywatności. Firma Projektowanie Ewa Sitkowska nie ponosi odpowiedzialności za zasady polityki prywatności obowiązujące na stronach obsługiwanych przez inne podmioty.

II. Zasady ochrony danych osobowych

 1. Wszelkie dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z celem, dla których zostały zebrane i wykorzystywane stosownie do zakresu udzielonych zezwoleń oraz obszarów przetwarzania dozwolonych prawem.
 2. Wszystkie dane osobowe powierzane, czy przekazywane, przetwarzane są w sposób zgodny z wymogami prawa polskiego, w szczególności w zgodzie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.), ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204) oraz ustawą prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r. Nr 171 poz. 1800), w tym zgodnie z zakresem udzielonej przez klienta zgody.

III. Cel wykorzystywania informacji

 1. Dane osobowe są wykorzystywane do celów realizacji usług zamówionych przez klientów i użytkowników serwisu, dla optymalizacji tych usług oraz w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Dane transmisyjne (w szczególności adresy IP) są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych.

IV. Bezpieczeństwo i przechowywanie informacji

 1. Bezpieczeństwo danych osobowych zapewnia administrator serwisu dzięki odpowiednim środkom technicznym i organizacyjnym, mającym na celu zapobieganie bezprawnemu przetwarzaniu danych oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu oraz uszkodzeniu.
 2. Administrator serwisu dokłada szczególnej staranności, żeby informacje osobowe były:
 3. Poprawne i przetwarzane w sposób zgodny z prawem,
 4. Uzyskane tylko dla określonych celów i nie przetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
 5. Adekwatne, odpowiednie i nie nadmiarowe;
 6. Dokładne i aktualne;
 7. Nie przechowywane dłużej niż to konieczne;
 8. Przetwarzane zgodnie z prawami przysługującymi osobom (których dotyczą), w tym zgodnie z prawem do zastrzeżenia udostępniania;
 9. Bezpiecznie przechowywane;
 10. Strona zabezpieczona jest przy pomocy połączenia szyfrowanego SSL

V. Pozyskiwanie danych

 1. Dane osobowe są gromadzone wyłącznie ze strony projektowanie-wnetrz-online.pl
 2. Dane osobowe są pozyskiwane poprzez:
 • Formularze wypełniane online – informacje gromadzone są dzięki formularzom dostępnym na naszej stronie, służącym do celów kontaktowych, zgłoszenia pytań, złożenia aplikacji oraz wyrażenia uwag;
 • Zapis do newslettera – dane zbierane są na stronie głównej w części zatytułowanej zapis do newsletter
 • Kontakt bez pośrednictwa sieci – na stronie internetowej znajdują się numery telefonów i faksów oraz adresy email, pod którymi można się z nami kontaktować;
 • Dane o ruchu oraz statystyki dotyczące częstości odwiedzin na stronie – prowadzony jest rejestr informacji na temat danych o ruchu, które są automatycznie rejestrowane przez nasz serwer, takich jak adres IP użytkownika, URL odwiedzane przed wizytą na naszej stronie, URL odwiedzane po wizycie na naszej stronie oraz odwiedzane strony. Gromadzone są również statystyki na temat ilości wejść na stronę oraz odsłon strony. Nie jesteśmy w stanie bezpośrednio określić tożsamości użytkownika na podstawie danych o ruchu oraz statystyk dotyczących korzystania ze strony.
 • Podczas korzystania z zasobów strony www.projektowanie-wnetrz-online.pl – gromadzone są informacje o użytkownikach za pośrednictwem plików „cookies” .
 • Cookies – małe pliki tekstowe przenoszone ze strony internetowej i przechowywane na twardym dysku komputera użytkownika używane dla dostosowania treści i usług do indywidualnych potrzeb oraz zainteresowań użytkowników serwisu. Pozwalają one stronie „zapamiętać”, kim jesteś. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce opcję przyjmowania cookies. Po zakończeniu sesji np. w momencie przejścia do innej witryny internetowej zapisane informacje zostają usunięte.

VI. Prawa użytkownika. 

 1. Respektujemy przysługujące każdej osobie prawo do kontroli przetwarzania danych, które je dotyczą, zawartych w zbiorach danych, a zwłaszcza prawo do uzyskania informacji dotyczącej przetwarzania danych osobowych dotyczących użytkownika.
 2. Każdy klient i użytkownik, który udostępnił swoje dane osobowe ma możliwość ich weryfikacji, modyfikacji lub też usunięcia. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, prawo do przenoszenia danych
 3. W razie wniesienia przez Użytkownika sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania w celach marketingowych lub wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych, sprzeciw jest uwzględniany.
 4. Użytkownik korzysta ze swoich uprawnień poprzez skierowanie do administratora danych maila, w którym przedstawi swoje żądania na adres biuro@projektowanie-wnetrz-online.pl.
 5. Użytkownik może skorzystać z prawa do informacji, nie częściej niż raz na 6 miesięcy. Na wniosek osoby, której dane dotyczą, administrator danych jest obowiązany, w terminie 30 dni, udzielić koniecznych informacji.

VII. Zakres udostępniania danych o klientach i użytkownikach

 1. Dane osobowe mogą zostać przekazane współpracującemu projektantowi na potrzeby realizacji usługi
 2. Firma Projektowanie Ewa Sitkowska oświadcza, że nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych do przetwarzania danych osobowych użytkowników innym osobom lub instytucjom niż wymienione powyżej, chyba, że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie użytkownika, albo też na żądanie uprawnionych, na podstawie ustawy, organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań lub działań związanych z bezpieczeństwem lub obronnością, dla określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego, gdy jest to niezbędne do wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów.

VIII. Zmiany dotyczące polityki prywatności

 1. Na zmiany w polityce ochrony prywatności mogą mieć wpływ zmiany w sferze ustawodawczej w zakresie ochrony danych osobowych, a także inne czynniki. O wszelkich zmianach klienci i użytkownicy zostaną bezzwłocznie poinformowani na stronie projektowanie-wnetrz-online.pl.
 2. W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu. 
IX.  Okres przechowywania danych
 
 Dane osobowe będą przetwarzane tak długo, jak długo będą do tego istnieć podstawy prawne i faktyczne