Regulamin

Regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego Projektowanie Wnętrz Online, oraz warunki sprzedaży usług dostępnych na stronie.

I. Definicje

Projektowanie Wnętrz Online – właściciel Serwisu, Projektowanie Ewa Sitkowska z siedzibą w Warszawa, ul. Wiązana 11 B1. NIP: 5432078388

Rachunek bankowy: 47 1160 2202 0000 0002 6169 3251.

Serwis – internetowy serwis usługowy, pośredniczący między Projektantami Wnętrz a Klientami w transakcjach sprzedaży usług projektowania online.

Adres internetowy Serwisu to www.projektowanie-wnetrz-online.pl.

Klient – nabywca usługi osoba fizyczna posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej dokonująca zakupu poprzez serwis.

Projekt – unikalny koncepcyjny projekt aranżacji wnętrz dostarczany drogą elektroniczną w postaci plików komputerowych.

Projektant – projektant wnętrz, który wykonuje projekt zgodnie z wytycznymi przesłanymi przez Klienta, wykorzystując swoje kwalifikacje i umiejętności.

Pakiet Usług – pakiet określający dany zakres usług związanych z przygotowaniem projektu udostępniony za pośrednictwem Serwisu w zakładce Cennik.

 

II. Postanowienia ogólne

 1. Wszystkie projekty zamieszczone na stronie www.projektowanie-wnetrz-online.pl nie mogą być wykorzystywane, kopiowane czy wprowadzane do obiegu bez zgody właściciela.
 2. Każdy Użytkownik może swobodnie przeglądać zawartość Serwisu.
 3. Klient chcąc dokonać zakupu musi zaakceptować poniższy regulamin. Akceptacja jest warunkiem przyjęcia zamówienia. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się z postanowieniami Regulaminu, Administrator ma prawo odmówić Użytkownikowi świadczenia Usług.
 4. Użytkownicy mogą korzystać z Serwisu tylko w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa.
 5. Właściciel serwisu zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia usług, usunięcia danych lub likwidacji zamówienia w przypadku złamania przez Użytkownika prawa lub postanowień niniejszego Regulaminu.

III. Zasady korzystania z Serwisu

Składanie i realizacja zamówień

 1. Klient składa zamówienie poprzez formularz zamówienia znajdujący się na stronie www.projektowanie-wnetrz-online.pl. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości niezwłocznie kontaktujemy się z Klientem, w celu uzupełnienia bądź zmodyfikowania wprowadzonych informacji.
 2. Administrator serwisu potwierdza złożenie zamówienia w ciągu 24 h od momentu zaksięgowanej wpłaty za wybrany Pakiet Usług.
 3. Warunkiem niezbędnym do rozpoczęcia prac nad projektem jest dostarczenie przez Klienta wszystkich wymaganych danych (uzupełniony formularz zamówienia, zaakceptowany regulamin, komplet danych dotyczących wymiarowania).

Terminy

 1. Terminy realizacji wybranego pomieszczenia zależny jest od wybranego pakietu i przedstawiony jest w postaci harmonogramu w zakładce „Przykład realizacji”
 2. Do każdego zakupionego projektu przesyłamy harmonogram realizacji projektu
 3. Czas realizacji projektu na całe mieszkanie lub dom jest ustalany indywidualnie na początku współpracy. Jest on zależny od stopnia skomplikowania projektu i wielkości projektowanych pomieszczeń. 
 4. Klient może odstąpić od realizacji zamówienia w terminie 14 dni od daty zamówienia projektu.

Płatności

 1. Płatność za projekt należy uregulować po dokonaniu wyboru pakietu usług oraz wypełnieniu ankiety zgłoszenia.
 2. Płatności można dokonać za pomocą przelewu bankowego.

Faktury VAT

 1. Faktury VAT wystawiane są na prośbę Klienta.
 2. Faktury wystawiane są wyłącznie w formie elektronicznej w postaci pliku PDF.

Reklamacje i zwroty

 1. Wszelkie uwagi i reklamacje prosimy kierować drogą elektroniczną na adres mailowy biuro@projektowanie-wnetrz-online.pl.
 2. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni roboczych od otrzymania drogą mailową.
 3. O rozstrzygnięciu zgłoszonej reklamacji poinformujemy za pomocą wiadomości e-mail przesłanej na adres wskazany przez Klienta.
 4. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji zaproponuje Klientowi jedno z rozwiązań:
  – zwrot kwoty w stopniu odpowiadającym reklamacji,
  – rabat na kolejny projekt,
  – umożliwienie dokonania kolejnych zmian w ilości oznaczonej w pisemnym uwzględnieniu reklamacji.
 5. W przypadku przesłania niewłaściwych, błędnych, niekompletnych danych czy wymiarów związanych z projektowanym pomieszczeniem lub jeśli Klient sam dokonuje zmian, projektanci oraz właściciel Serwisu nie ponoszą odpowiedzialności za powstałe czy wyrządzone szkody. W tej sytuacji reklamacje nie będą uwzględniane.

IV. Prawa autorskie i majątkowe

 1. Klient nie nabywa autorskich praw majątkowych do projektu zakupionego poprzez serwis projektowanie-wnetrz-online.pl.
 2. Klient otrzymuje licencję do użycia projektu na własne potrzeby.
 3. Zabrania się udostępniania projektu osobom trzecim i dystrybucji zakupionego projektu.
 4. Firma Projektowanie Wnętrz Online ma prawo posługiwać się wykonanymi projektami oraz materiałami potrzebnymi do stworzenia projektu w ramach portfolio oraz w materiałach reklamowych. 

V. Wyłączenie odpowiedzialności 

 1. Nie ponosimy odpowiedzialności za straty i szkody poniesione przez Użytkownika w związku z korzystaniem z Serwisu, stosowaniem się do informacji prezentowanych w Serwisie lub zawartych w Projektach, w jakichkolwiek okolicznościach, jak również za skutki podjętych na tej podstawie decyzji.
 2. Nie gwarantujemy, że informacje przesyłane online dotrą do Użytkownika w formie bezbłędnej, kompletnej i pełnej oraz nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku nie dostarczenia produktów w terminie.
 3. Administrator zastrzega prawo do czasowego ograniczenia dostępu do Serwisu (całościowego lub częściowego), w celu jego ulepszenia, konserwacji, jeśli wymagają tego względy bezpieczeństwa lub inne.
VI. Realizacja projektu

1. Projekty realizowane są na podstawie wymiarów przesłanych przez klienta. Każdorazowo przed przystąpieniem do wykonania projektu należy sprawdzić wymiary w naturze.

2. Wnętrze zaprojektowane przez projektanta będzie zawierać elementy dedykowane wymagające prac specjalistycznych takich jak: prace stolarskie, prace budowlane, stawianie ścian działowych, malowanie ścian, adaptacja instalacji elektrycznej i hydraulicznej. 

3. Firmy odpowiedzialne za realizacje prac na podstawie projektu, każdorazowo przed przystąpieniem do prac powinny sprawdzić wymiary w naturze. 

4. Projektowanie wnętrz online Ewa Sitkowska nie odpowiada za nieprawidłowe wykonanie projektu

5. Kosztorys projektu wnętrza jest orientacyjny, a ceny zmieniają się w czasie. Kosztorys zawiera najważniejsze i najbardziej kosztowne elementy wyposażenia bez uwzględnienia takich elementów jak kleje, przewody, włączniki, itp. 

VII. Postanowienia końcowe

Zmiany regulaminu

 1. Właściciel serwisu zastrzega prawo do zmiany postanowień Regulaminu.
 2. Zmiany wchodzą w życie z momentem ich opublikowania w Serwisie.
 3. W przypadku braku akceptacji nowych postanowień Regulaminu przez Użytkownika powoduje to wygaśnięcie umowy między Serwisem a Użytkownikiem.